ACT – Therapie


Acceptance and Commitment Therapy

ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie.

Ieder mens komt in zijn leven moeilijke situaties tegen. Veelal gaat dit gepaard met moeilijke gevoelens.

Problemen worden vaak groter door op een inadequate manier met deze gevoelens om te gaan, doorgaans door ermee de strijd aan te gaan of ze actief te gaan vermijden. Zo probeert men vaak controle uit te oefenen op datgene wat men eigenlijk niet wil voelen of ervaren.

Op korte termijn wil dat nog wel eens helpen, maar op lange termijn blijkt dat vaak averechts te werken.

De kern waar je met ACT (Acceptance and Commitment Therapy) aan werkt is psychologische flexibiliteit. Waar je in feite mee aan de slag gaat is op een andere manier omgaan met de omstandigheden die spelen in je leven.

Hiertoe werk je aan zes pijlers.


Pijlers van ACT – Therapie

  • Acceptatie/bereidheid: het actief toelaten en uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en situaties;
  • Defusie: op een andere manier leren omgaan met het denken, met name het creëren van een afstand tussen jezelf en het denken;
  • Mindfulness: Meer contact met het hier en nu creëren. Je leert op een vriendelijke manier je ervaringen te observeren
  • Zelf als context: Je leert een andere meer flexibele manier naar jezelf te kijken. Je leert daarbij met name op een vriendelijke manier naar jezelf te kijken;
  • Waarden: Je onderzoekt welke aspecten je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
  • Toegewijd handelen: Je gaat meer dingen bewust ondernemen op basis van je waarden. Je verandert je gedrag stap voor stap in de richting van wat er voor jou werkelijk toe doet.

Zoals het klinkt zo werkt het ook. Je gaat tussen de afspraken door actief aan de slag met wat we in het consult besproken hebben. Je krijgt ieder consult opdrachten en inspiratie mee, waar je thuis mee aan de slag kunt.Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met een van ons op.

Je bent welkom bij een van ons.

Neem contact op


Aangesloten bij:

Therapiepsycholoog.com Relatietherapeuten.net
Top