Rouwverwerking


Begeleiding bij rouwverwerking

Ben je in de regio Nieuw-Vennep op zoek naar een therapeut of psycholoog voor hulp bij verlies- en rouwverwerking?

Rouw heeft altijd te maken met het verwerken van een verlies. Vaak heeft dit verlies met het overlijden van een dierbare (bijvoorbeeld een partner, kind of goede vriend) te maken.

Eigenlijk kan je stellen dat alles waar je je aan gehecht hebt en wat wegvalt gevoelens van rouw teweeg brengt. Ook bijvoorbeeld het verlies van een baan kan gepaard gaan met rouw.

Kenmerkend voor rouw zijn immens verdriet, gevoel van leegte, pijn, of juist boosheid, rusteloosheid en gebrek aan concentratievermogen. Maar het kan ook zijn dat je juist helemaal niets voelt en je gevoel wegstopt om er niet door overmand te worden.

Rouwverwerking

Fases van rouwverwerking

Bij de verwerking van rouw doorloopt men verschillende fasen (deze fasen zijn opgesteld door de Zwitsers Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross):

  • Ontkenning: In deze fase bescherm je je door de waarheid af te wijzen. Dit gedrag geeft iemand de gelegenheid om de waarheid gedoseerd tot zich te laten komen. Aan het einde van deze fase gaat de persoon op zoek naar de feiten, de waarheid, de schuldige.
  • Protest of boosheid. In deze fase kun je veel boosheid ervaren. In deze fase wordt vaak naar een schuldige gezocht.
  • Onderhandelen of vechten: Je bemerkt dat boosheid niet werkt en gaat allerhande doelen stellen.
  • Depressieve gevoelens: in deze fase bemerk je dat protesteren en onderhandelen niet geholpen hebben. Je kunt de neiging voelen je terug te willen trekken.
  • Aanvaarding: Na verloop van tijd zie je in dat de waarheid niet te bestrijden is en accepteer je het verdriet.

Ik heb zelf mijn moeder verloren aan een ernstige ziekte en kan jou vanuit die ervaring en vanuit mijn werk als therapeut op persoonlijke en deskundige wijze begeleiden in het verwerken van je verlies.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met een van ons op.

Je bent welkom bij een van ons.

Neem contact op


Aangesloten bij:

Therapiepsycholoog.com Relatietherapeuten.net
Top